Arbeidsrettede tiltak

Hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb, kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler for å bistå deg. For eksempel kan du få hjelp med å finne ut hva du kan jobbe med hvis du har fått dårligere helse eller har vært lenge ute av arbeidsmarkedet. NAV kan også gi deg støtte eller veiledning til å finne eller beholde en jobb.

Du kan lese mer om NAV sine arbeidsrettede tiltak her.

Kontakt oss

Hege Bergersen
Saksbehandler
E-post
Telefon 40 02 49 08
Hans Petter Nergård
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 83 23 07
Til toppen