Beredskapen i Engerdal

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må vi ha en plan for hvordan vi skal håndtere situasjonen.

Vi trenger planer for krisehåndtering og vi må øve på krisesituasjoner i tråd med planene. Alle aktører innen beredskap på lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, vil kriseledelsen også være en pådriver for samarbeid og øvelser som involverer andre fagetater, eller våre nabokommuner både på norsk og svensk side. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for kommunen er at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunens planverk ivaretar dette på en best mulig måte..

Du er også en del av Norges beredskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

 

Men det er ikke all beredskaps kommunen er ansvarlig for. 

Dersom du er ute for et uhell, ulykke, sykdom, brann eller en annen kritisk hendelse hvor du trenger hjelp, må du ringe våre nødnummer:
                110 Brann
                112 Politi
                113 AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral som gir helsehjelp)

Hvis man ikke husker alle disse numrene så er det nok å ringe bare ett nummer. Uansett vil da den alarmsentralen som mottar meldingen kople opp den alarmsentralen som kan gi den beste hjelpen ut i fra hvilken hendelse det er.

Beredskapskoordinator i Engerdal er Andreas Stallvik.
 

Kontakt oss

Geir Sverdrup
Kommunedirektør
E-post
Telefon 91 80 11 48
Odd Magnar Opgård
Prosjektleder/beredskapsleder
E-post
Telefon 40 02 49 06
Tor Erik Skramstad
Ordfører
E-post
Telefon 97 08 66 10
Til toppen