Bredbånd

Fakta om Engerdal Bredbånd Trinn 1:

Utbyggingen av trinn 1 ble avsluttet høsten 2020.

Antall adresser det er bygget bredbånd til er 570

Antall kunder som har bestilt er 417, hvorav 178 er i Telenor «kommersielle områder» og 239 utenfor. Dette er 73% av de husstandene som har tilgang til fibernettet

Det er skiftet ca 170 stolper

Det er gjort ca 400 nye barduneringer for å sikre stolper

Det er gjort ca 10 nye veikrysninger

Innbetaling av egenandel for de utenfor kommersielle områder er i gang men ikke sluttført enda.

 

Hvordan kan husstander som ikke har bestilt få tilgang?

Det offentlig finansierte prosjektet for Bredbånd Trinn 1 avsluttes nå, men Telenor tar imot bestillinger fra husstander, bedrifter og fritidsboliger som ligger i eller nær Trinn 1 området, dog uten kommunens medvirkning.

 

Trinn to var planlagt bygget ut i 2020, men dette skjer ikke. Det er to hovedgrunner til forsinkelsen:

  • Tildelingen av finansiering fra NKOM og Fylkeskommunen ble delt i to deler slik at vår anbudsinvitasjon ble forsinket
  • Ingen tilbydere leverte tilbud på utbyggingen, noe som da medfører en ny anbudsrunde.

Av geografiske og tekniske grunner er områdene i Trinn to søkt i flere mindre kontrakter, med spesifikke adresselister kvalitetssikret.

Telenor, som var den eneste tilbyderen i Trinn 1, har ønsket å gi tilbud, men på grunn av veldig store avstander/dårlig stolpekvalitet/høye kostnader ved en komplett fiberbasert leveranse (21Mkr++), er det diskutert en mulig kombinert løsning (fiberkabel/trådløst)

NKOM muliggjorde tilskuddene for trådløs teknologi i juni i 2020, før dette var det kun fiberbasert teknologi som kunne finansieres. Det betyr at det nå er mulig å få tilskudd til flere alternative løsninger.

Vi har hatt befaring i hele Trinn 2 området med Telenor, og det arbeides nå med å skrive anbudsinvitasjon på flere teknologiplattformer.

Telenor har varslet at de ikke vil ha kapasitet til å ta leveranse i Trinn 2 før i 2022, men ved at vi lyser ut på forskjellige mulige teknologiplattformer kan naturligvis andre tilbydere komme på banen.

Utarbeiding av grunnlagsdokumentene for ny anbudsutlysning er nå i sluttfasen og anbudet for trinn 2 blir lyst ut 30 april 2021.

Utviklingen av trådløs bredbåndteknologi går veldig raskt, og det kan hende at vi som kommune står oss på at enkelte områder blir bygget ut på trådløsteknologi, da det gir bedre dekning i fritidsboliger og i turområdene i naturen.

Kontakt oss

Odd Magnar Opgård
Kommunalsjef STU og Teknisk
E-post
Telefon 40 02 49 06
Til toppen