Flytte til hytta

Veileder til deg som vurderer å melde flytting til hytta eller fritidsboligen.

Du kan søke om å endre din hytte eller fritidsbolig til primærbolig. Etter flyttemelding blir boligen du flytter fra din sekundærbolig.

Vi anbefaler at du kontakter en ekstern fagperson i forkant av søknaden. En typisk fagperson vil være en arkitekt, en snekker eller andre relevante konsulenter.

Dersom din hytte eller fritidsbolig tilfredsstiller alle krav, må søknad om bruksendring skrives og sendes inn av en fagperson.

Hva koster det?

Søknad om dispensasjon koster p.t. kr. 3.100,- og søknad om bruksendring kr. 3.400,- så fremt det ikke skal gjøres bygningsendringer på hytta. 

Forventet saksbehandlingstid er mellom 4 og 12 uker. Dette avhenger av arbeidsmengde, intern høring og når på året man søker.

Kontakt oss

Chris Brostrøm
Rådgiver - Skog, utmark og miljø
E-post
Telefon 40 02 49 69
Til toppen