Flytte til hytta

Veileder til deg som vurderer å melde flytting til hytta eller fritidsboligen.

Du kan søke om å endre din hytte eller fritidsbolig til primærbolig. Etter flyttemelding blir boligen du flytter fra din sekundærbolig.

Vi anbefaler at du kontakter en ekstern fagperson i forkant av søknaden. En typisk fagperson vil være en arkitekt, en snekker eller andre relevante konsulenter.

Dersom din hytte eller fritidsbolig tilfredsstiller alle krav, må søknad om bruksendring skrives og sendes inn av en fagperson.

Hva koster det?

Søknad om dispensasjon koster p.t. kr. 3.100,- og søknad om bruksendring kr. 3.400,- så fremt det ikke skal gjøres bygningsendringer på hytta. 

Forventet saksbehandlingstid er mellom 4 og 12 uker. Dette avhenger av arbeidsmengde, intern høring og når på året man søker.

Veileder - flytte til hytta

Har hytta eller fritidsboligen helårsvei?
Det er en forutsetning for bruksendring at det er åpen vei hele året.
Du kan ikke søke om bruksendring

Uten helårsvei kan du dessverre ikke søke om bruksendring. Ved flytting pådrar kommunen seg forpliktelser innen blant annet helse og sikkerhet som må ivaretas.

Har hytta eller fritidsboligen innlagt vann og strøm?
Om du har innlagt vann fra privat brønn skal dette være godkjent i tråd med utslippstillatelse.


Endre svaret
Kontakt kommunen

Er du usikker, kan du kontakte kommunen for hjelp.  

Kontakt byggesaksavdelingen:  tlf:  62459600

E-post:  postmottak@engerdal.kommune.no

Du kan ikke søke om bruksendring

En bolig følger visse krav knyttet til boligstandard. Både vann og strøm er inkludert i denne standarden.

Har hytta eller fritidsboligen godkjent avløpsløsning for helårsbolig?
Avløp må være dimensjonert riktig. Et godkjent avløp for boliger er enten koblet på kommunalt avløpsnett eller privat avløpsanlegg dimensjonert for boliger.


Endre svaret
Kontakt kommunen

Er du usikker, kan du kontakte kommunen.  Tlf. 62459600 eller e-post: postmottak@engerdal.kommune.no

Du kan ikke søke om bruksendring

Har du ikke godkjent avløp for bolig kan du dessverre ikke søke om bruksendring.

Ligger hytta eller fritidsboligen i et regulert område for fritidsboliger?
Alle områder i en kommune er knyttet til arealplaner. I vår kartløsning kan du selv finne reguleringsplanen knyttet til området hytta er plassert. Du trenger gårds og bruksnummer (xx/xxx).


Endre svaret
Sjekk reguleringsplan
  • Åpne kommunens kartportal
  • Legg inn gårds og bruksnummer i søkefeltet øverst
  • Velg eiendom i nedtrekksfeltet
  • Aktiver kartlag oppe til venstre
  • Huk av for reguleringsplan og kommuneplan
  • Trykk på din eiendom i kartet
  • Se reguleringsplan gjeldene og formålsområdet
Du kan ikke søke om bruksendring

En bolig følger visse krav knyttet til boligstandard. Både vann og strøm er inkludert i denne standarden.

Vil du melde flytting?
Om søknaden blir innvilget må søker melde flytting i folkeregisteret. Dokumentasjon på dette sendes på e-post til postmottak@engerdal.kommune.no.
Du kan ikke søke om flytting til hytta

Det er en forutsetning for godkjenning av søknaden, at man melder flytting. Det gis ikke dispensasjon.

Du kan søke om flytting til hytta

Du må søke om dispensasjon og bruksendring. Du kan gjerne sende inn begge søknader samtidig. Søknad om dispensasjon må innvilges først.

Slik søker du dispensasjon.

Søknad om bruksendring må utarbeides av en fagperson. En typisk fagperson vil være en arkitekt, en snekker eller andre relevante konsulenter. Søknaden skal dokumentere at bygget tilfredsstiller dagens boligstandard.

Les mer om bruksendring.

I søknaden må du også dokumentere radonkonsentrasjonen, målt etter Strålevernets prosedyrer. Verdien må ligge innenfor grenseverdiene for boliger.

Velg et av alternativene ovenfor

Kontakt oss

Chris Brostrøm
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 400 24 969
Til toppen