Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Slå sammen eiendom

To eller flere eiendommer kan slås sammen, dersom det er like eiere og heftelser.

Ved sammenslåing utgår en eller flere eiendommer. Bestemmelser om sammenslåing av eiendom finnes i matrikkellova.

Vilkår for sammenslåing:

  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere (eiere) med lik eierbrøk.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis det vil føre til prioritetskollisjon mellom eiendommene hvis de har ulike tinglyste pengeheftelser.
  • Sammenslåing i strid med plan- og bygningsloven kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring. 
    Det vil for eksempel ikke være tillatt å slå sammen eiendom i et utbyggingsfelt i strid med regulert tomteinndeling i vedtatt reguleringsplan uten at det blir gitt dispensasjon fra planens bestemmelser

Les mer på Kartverkets hjemmeside

Slå sammen eiendom

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 400 24 907
Til toppen