Slå sammen eiendom

To eller flere eiendommer kan slås sammen, dersom det er like eiere og heftelser.

Ved sammenslåing utgår en eller flere eiendommer. Bestemmelser om sammenslåing av eiendom finnes i matrikkellova.

Vilkår for sammenslåing:

  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere (eiere) med lik eierbrøk.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis det vil føre til prioritetskollisjon mellom eiendommene hvis de har ulike tinglyste pengeheftelser.
  • Sammenslåing i strid med plan- og bygningsloven kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring. 
    Det vil for eksempel ikke være tillatt å slå sammen eiendom i et utbyggingsfelt i strid med regulert tomteinndeling i vedtatt reguleringsplan uten at det blir gitt dispensasjon fra planens bestemmelser

Les mer på Kartverkets hjemmeside

Slå sammen eiendom

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 40 02 49 07
Til toppen