Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. Hvis det kun er noen seksjoner som skal slettes, må du søke om reseksjonering.

Kriterier for å slette seksjonering

  • Alle seksjonseiere må signere på søknaden. 
  • Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.
  • Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. 
  • Både erklæring og samtykke må være på papir i original form og med originale signaturer.

Slik søker du

Du søker om å slette en seksjonering ved å sende inn en erklæring med slik ordlyd:

Til Kartverket, Tinglysningen

Jeg ønsker herved å oppheve seksjoneringen av gbnr. (skrive inn nummeret slik: gnr./bnr./snr.) i Engerdal kommune. 

Underskrift

Lever erklæringen

Siden erklæringen må ha originale signaturer, må du sende den i posten til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, eventuelt levere den i skranken i kommunehuset eller i postkassa ved inngangsdøren til kommunehuset.

Hva koster det? 

Det koster ingenting å slette seksjonering.

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 400 24 907
Til toppen