Retting, endre og tilføying av opplysninger i matrikkel

Matrikkelen er det offisielle eiendomsregisteret. 

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen, hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort. Dette er en forenklet måte å rette grove grensefeil på.

Les mer på Kartverkets hjemmeside

Retting i matrikkel

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 40 02 49 07
Til toppen