Arealoverføring

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom. Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5% av opprinnelig areal. Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

 

Les mer om arealoverforing på Kartverkets heimeside her

Vilkår
Arealoverføring er i praksis en fradeling, overskjøting og sammenslåing samlet i en sak. Det opprettes derfor ikke noe nytt bruksnummer på arealet. Kriteriene for gjennomføring er noe forskjellige avhengig av eierforholdene på de involverte eiendommene.

  • Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordlova.
  • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser.
  • Les mer om dette på Kartverkets hjemmeside
  • Det må foreligge erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådigheter.
  • Hvis de involverte eiendommene har ulike eiere, må skjemaet Erklæring om arealoverføring fylles ut og leveres til kommunen.

Gå til skjema

  • Alle registrerte eiere og festere på eiendommen som avgir areal, må samtykke til arealoverføringen.
  • Det kan kun være to involverte eiendommer i hver arealoverføring.
  • Kriteriene for arealoverføring beskrives i matrikkelforskriften § 33.

         Se matrikkelforskriften

Slik søker du arealoverføring

 

Søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon

 

Dispensasjon

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 40 02 49 07
Til toppen