Meld fra om overnatting

Når f.eks. skoler, barnehager og samfunnshus brukes til overnatting, må brannvesenet varsles hver gang og senest tre uker i forvegen.

Årsaken er at overnatting fører til at risikoen i bygget endres.

Gå til meldeskjema

Til toppen