Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Byggetilsyn er en stikkprøvekontroll av at de ansvarlige i byggesakene følger byggetillatelsen og lovverket. Overordnet mål med byggetilsyn er å bidra til bedre bygg.

Ulovlighetsoppfølging

Kommunen har plikt til å forfølge ulovligheter ihht til plan- og bygningsloven. Dette gjøres som regel ved at man ilegges et overtredelsesgebyr for å ha brutt plan - og bygningsloven.

Overtredelsesgebyr kommer som følge av en reaksjon på ulovlig forhold (bot). Det er ikke regnet som en straff etter norsk rett, men ilegges administrativt av forvaltningen (kommunen). Gebyret tilfaller kommunen.

For hvilke overtredelser kan overtredelsesgebyr brukes?

Rene formelle overtredelser:

  • manglende tillatelse for tiltak
  • manglende tillatelse for bruk
  • manglende godkjenning mv

Materielle overtredelser:

  • bygging i strid med plan, tekniske krav el.
  • manglende oppfølging av oppgave/ansvar, for eksempel kontroll

Manglende oppfølging av pålegg eller uriktige/villedende opplysninger.

Rammer for gebyrenes størrelse:

  • For de forskjellige overtredelser kan foretak i utgangspunktet ilegges opp til NOK 10 000, 50 000, 100 000 eller 200 000 for hver overtredelse, avhengig av alvorlighetsgraden.
  • Privatpersoner kan i utgangspunktet ilegges halvparten av gebyrenes størrelse for de samme overtredelsene.

Kontakt oss

Rune Risbakken
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 40 02 49 28
Til toppen