Veiledning før du søker

Før du starter en byggesøknad kan du få hjelp av Servicetorget eller du kan avtale et møte eller forhåndskonferanse med en byggesaksbehandler.

Kontaktinformasjon: 

Ta kontakt med en byggesaksrådgiver

Vi er tilgjengelig på telefon hver dag. 

Forhåndskonferanse

Du kan alltid ringe inn til kommunen og be om et møte med en byggesaksbehandler for å avklare ting du lurer på i forbindelse med en byggesøknad. 

Dersom du har har mange spørsmål til en byggesøknad kan det være lurt å be om en forhåndskonferanse. En forhåndskonferanse avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen. 

Forhåndskonferanse kan kreves av søker selv eller av kommunen. Forhåndskonferansen er et avklaringsmøte mellom partene. Den skal bidra til at tiltakshaver får belyst aktuelle problemstillinger ved tiltaket og bli gjort kjent med relevante krav samt forutsetninger for den videre saksbehandling. 

Kontakt oss

Chris Brostrøm
E-post
Telefon +47 40 02 49 69
Til toppen