Regulerte boligtomter

Per Olav Opgård

Har du lyst til å bygge deg bolig i Engerdal kommune, så har kommunen ledige regulerte tomter i Heggeriset og på Drevsjø. Boligfeltet Heggeriset er tilrettelagt med veg, strøm og vann fra Heggeriset vannverk. Avløpsanlegg må etableres for hver enkelt tomt. Boligfeltet på Drevsjø er tilrettelagt med veg, strøm, kommunalt avløp og vann fra Drevsjø vannverk.

Pr. 2022 er prisen for tomtene kr 50,- pr. kvm pluss omkostninger og avgifter for vann, avløp og renovasjon.

Utover dette så er det regulerte boligtomter både i Engerdal og Elgå. Disse tomtene eies henholdsvis av private og Statskog SF. Noen av tomtene er delvis tilrettelagt med vei, men det er ikke tilrettelagt for strøm, vann eller avløp inn på tomtene.  

Søk på boligtomter her

Spredt boligbygging:

I gjeldende kommuneplan er det avsatt områder for spredt boligbygging i flere grender som gjør det mulig å bygge utenom detaljregulerte områder.

Ønsker du flere opplysninger knyttet til boligtomter/boligbygging så ta kontakt med Engerdal kommune på tlf. 624 59 600 eller     e-post

Til toppen