Vilt og viltforvaltning

Kommunens ansvar innen viltforvalting gjelder alt vilt, jaktbart og ikke jaktbart, med unntak av villrein, der det er en villreinnemnd for det enkelte villreinområde. For hjortevilt er det et mål at rettighetshaverne skal ta ansvaret for forvaltninga innen rammer gitt av kommunen. Kommunen har også ansvar for fallvilt - bl.a. trafikkskadd/-drept vilt.

Elger på jordet Bjørnar Johnsen  Det er dessuten kommunen som fastsetter minsteareal, godkjenner vald og tildeler fellingskvoter. Kommunen skal også godkjenne bestandsplanområder og bestandsplaner. Det er viktig at bestandsplaner gjenspeiler målsettingene for bestandsutviklingen som kommunen selv har satt.

hjorteviltforvaltningen er delt opp i mange ledd og har hjemmel  i viltloven.

 

Vedtatt hjorteviltplan for Engerdal kommune (PDF, 12 MB)

Hjorteviltportalen

Viltloven

Forskrift og forvaltning av hjortevilt

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 40 02 49 03
Til toppen