Kommunedelpan for klima og energi - Engerdal kommune

Kommunestyret vedtak 05.02.2020 kommunedelplan for klima og energi for Engerdal kommune.

Kommunedelplan for klima og energi – handlingsplan Tiltaksdel 2021 - 2022 (PDF, 3 MB)
 

Kommunedelplan for klima og energi 2019-2028 (PDF, 3 MB)

  Høst i skogen pixabay  

 

 

 

 

 

 

 

Planen inneholder temaer som:

 1. Klimagassutslipp for Engerdal kommune
 2. Visjon om målsettinger
 3. Sektorielle mål og strategier
  1. Kommunens virksomhet
  2. Forbruk, avfall, vann og avløp
  3. Bærekraftig bygg, energibruk og –produksjon
  4. Transport og arealplanlegging
  5. Jordbruk og matproduksjon
  6. Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk
  7. Næring
  8. Klimatilpasning
  9. Kommunikasjon og kunnskap
 4. Oppfølging og regionsamarbeid

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 40 02 49 03
Til toppen