Kommunale avgifter

Forfallsdato på fakturaer 

  • Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt faktureres tre ganger årlig; mars, juli og oktober.
  • Barnehage og SFO fakturers hver måned unntatt juli, med forfall den 20. hver måned.
  • Kulturtjenester faktureres hver måned unntatt juli, august, med forfall 20. i måneden.
  • Helse og omsorgstjenester faktureres hver måned, med forfall 20. hver måned.

Faktura fra Engerdal kommune

Engerdal kommune forsøker å sende alle fakturaer digitalt, enten som eFaktura, Vippsfaktura, eller via digital postkasse (Digipost). Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.
 

Kommunale avgifter

 

Til toppen