Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Slik søker du 

Du søker om serveringsbevilling ved å fylle ut søknadsskjema for søknad om skjenke, salgs- og serveringsbevilling.

Søk om skjenkebevilling

Dokumentasjon til søknad

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften
 • Tegninger av skjenke- og serveringsarealet det søker bevilling for både ute og inne
 • Dokumentasjon for bestått kunnskapsprøven
 • Kjøpekontrakt når der er inngått avtale om overdragelse av virksomhets med skjenkebevilling
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Skatteattest for bevillingshaver
 • Utskrift av aksjeeierbok
 • Ved søknad om uteservering må det sendes med tillatelse fra grunneier
 • Redegjørelse for stedets tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse til hele lokalet, inklusive toaletter

Kontakt oss

Gerd Øverstad Galten
E-post
Telefon 400 24 917
Til toppen