Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Slik søker du 

Du søker om serveringsbevilling ved å fylle ut søknadsskjema for søknad om skjenke, salgs- og serveringsbevilling.

Søk om skjenkebevilling

Dokumentasjon til søknad

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften
 • Tegninger av skjenke- og serveringsarealet det søker bevilling for både ute og inne
 • Dokumentasjon for bestått kunnskapsprøven
 • Kjøpekontrakt når der er inngått avtale om overdragelse av virksomhets med skjenkebevilling
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Skatteattest for bevillingshaver
 • Utskrift av aksjeeierbok
 • Ved søknad om uteservering må det sendes med tillatelse fra grunneier
 • Redegjørelse for stedets tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse til hele lokalet, inklusive toaletter

Kontakt oss

Gerd Øverstad Galten
E-post
Telefon 40 02 49 17
Til toppen