Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Engerdal kommune sender ut et brev til alle som har bevilling i desember der dere blir bedt om å sende inn omsetningsoppgave.  Frist for å svare er 1. mars. 

Du sender omsetningsoppgave til kommunen enten i posten eller på e-post.

Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal

postmottak@engerdal.kommune.no

 

Betaling

 

Det vil i desember bli sendt ut faktura på gebyr for salgs- og skjenkebevillinger.  Etter at omsetnigsoppgavene er levert inn vil det bli foretatt en beregning og har du solgt mer enn det som er i det faste godtgjøret, vil det bli avregning på det som er over.  

Les mer om gebyret i forskriften her

Kontakt oss

Gerd Øverstad Galten
E-post
Telefon 40 02 49 17
Til toppen