Femundfondet

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men kan også benyttes til finansiering av kommunale stillinger som er direkte relatert til næringsutvikling, jfr. merknadene til vedtektene.
Fellestiltak bør prioriteres.

Mottatt fra Svein Joten/Trond Håvard Joten  Les mer om fondet og hva du kan søke om tilskudd til mm.

Vedtekter Femundfondet - vedtatt 080921 (PDF, 219 kB)

Søknader til næringsfondet skal skje gjennom portalen Regionalforvaltning.

Les mer om søknadsportalen og søk her

Ta kontakt med oss hvis du har en ide, ønsker å utvide næring du har, eller du flytter hit og ønsker å starte ny næringsvirksomhet.

Kontakt oss

Bjarne Granli
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 38 59 91
Sofia Brustad-Johnsen
Samfunns- og organisasjonsutvikler
E-post
Telefon 40 02 49 10
Til toppen