Næringstomter

Engerdal kommune har i kommuneplanen to regulerte områder til næringsformål, ett i Engerdal sentrum og ett på Drevsjømoen.

På begge disse er det pr i dag noe ledig areal.

Ved eventuelle andre ønsker eller behov i forhold til næringsarealer er det bare å ta kontakt med utviklingsvirksomheten v/ samfunnsutvikler Sofia Brustad Johnsen tlf 400 24 910 eller virksomhetsleder for utviklingsvirksomheten Bjarne Granli tlf 913 85 991.

Vi vil da sammen se på hva som finnes av muligheter.
 

Kontakt oss

Sofia Brustad-Johnsen
Samfunns- og organisasjonsutvikler
E-post
Telefon 40 02 49 10
Bjarne Granli
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 38 59 91
Til toppen