Etablere bedrift?

Engerdal kommune ønsker å være en aktiv og interessert samtalepartner og drive aktiv støtte og veiledning for aktører som ønsker å etablere ny bedrift, videreutvikle eksisterende bedrift eller flytte virksomhet til Engerdal.

Vår næringsutvikler sluttet første mars slik at vi har en vakans i den stillingen pr nå. Stillingen er lyst ut og vi håper å ha ny næringsutvikler på plass i løpet av sommeren.

Kontaktperson i forbindelse med næringsutvikling er pr i dag samfunns- og organisasjonsutvikler Sofia Brustad Johnsen eller virksomhetsleder for utviklingsvirksomheten Bjarne Granli tlf 913 85 991.
 

Kontakt oss

Bjarne Granli
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 38 59 91
Sofia Brustad-Johnsen
Samfunns- og organisasjonsutvikler
E-post
Telefon 40 02 49 10
Til toppen