Om skogfond

Alle skogeiere skal ha sin egen skogfondkonto. 

Skogfond er en lovpålagt fondssparing som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog.

Når skogeier selger tømmer og biobrensel trekker kjøperen penger til fondet fra oppgjøret og setter pengene inn på skogfondskontoen.

Ved småsalg direkte fra garden, må skogeier selv rapportere salget og betale inn til sin skogfondskonto. 

Pengene på skogfondkontoen følger skogeiendommen og tilhører skogeier.

Skogeier må sjøl registrere refusjonskravet, men først etter at tiltaket er gjennomført og investeringen er betalt.

Du kan sjekke saldoen i Skogfondsystemet via Altinn.

Sjekk saldo på skogfond

Skattefordel

Skogeier må skatte av inntekter fra tømmersalg, men den delen som settes på skogfondkontoen, blir ikke inntektsført eller beskattet før pengene tas ut av fondet for å dekke investeringer i skogen. Når du tar pengene ut av fondet, inntektsføres og skattelegges kun 15 prosent av beløpet. Resten er skattefritt.

Denne skattefordelen kan du se på som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50 prosent av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.  

På Skogkurs sin skogfondskalkulator kan du beregne hvor lønnsomt det er å bruke skogfond til en investering. Legg inn kostnaden for den påtenkte investeringen, og kalkulatoren beregner skattemessig virkning.

Åpne skogfondkalkulatoren

Søke om å frigi midler


Skogeier kan også søke kommunen om å frigi midler fra skogfond. Frigitte skogfondsmidler gir ikke skattefordel. Det finnes ikke noe eget skjema for dette. Søknader sendes til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal eller postmottak@engerdal.kommune.no.

Les mer om skogfond på Landbruksdirektoratets sider

Til toppen