Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Regionale miljøtilskudd

Tilskuddet skal bidra til å ta vare på kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner og tilgjengelighet i jordbrukslandskap og å redusere bruk av plantevernmidler, utslipp til luft og avrenning til vann.

Regionale miljøtilskudd

Kontakt oss

Kari Storgjelten
Konsulent landbruk
Telefon 400 24 902
Til toppen