Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Konfliktdempende tiltak

Kommuner, organisasjoner, med flere kan søke om tilskudd til tiltak som gjør lokalsamfunn som berøres av rovvilt, og særlig bjørn og ulv, bedre i stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning.

Konfliktdempende tiltak - rovdyr

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 400 24 903
Til toppen