Gjødsling

Husdyrgjødsel er viktig plantenæring og det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnyttelse av gjødsla. Bonden har stor egeninteresse av å utnytte husdyrgjødsla i kombinasjon med mineralgjødsel. 

Gjødsling

Kontakt oss

Kari Storgjelten
Konsulent landbruk
Telefon 40 02 49 02
Til toppen