Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning. Søknadsfristen er 1. oktober.

Det kan søkes om spillemidler:

  • til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser
  • til nærmiljøanlegg

Før du søker, må du kontakte kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret.

I tillegg fins en egen tilskuddsordning for lokale kulturarenaer.

 

Gå til spillemidler for mer informasjon og søknadsskjema

Gå til lokale kulturarenaer for mer informasjon og søknadsskjema 

Kontakt oss

Bjarne Granli
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 38 59 91
Til toppen