Kulturmidler til arrangement

Det avsettes en sum på årsbudsjettet som kan fordeles til arrangementer.

Arrangementet Heme dine som foregår på Lillerøåsen Heme dine Det er tidligere lagt føringer på at arrangementene skal ha en viss næringsmessig betydning, uten at det er nærmere utdypet.  Arrangementene trekker folk til området noe som genererer økt omsetning i forhold til overnatting, bespisning, handel etc. I tillegg kjøpes mye av de varene som brukes ifbm arrangementene av lokale bedrifter, noe som også har en næringsmessig betydning.

 Søknad om tilskudd

Retningslinjer for tildeling av midler til kulturformål (PDF, 56 kB)

Kontakt oss

Bjarne Granli
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 38 59 91
Til toppen