Jakt

Jakt er viktig i Engerdal, både for innenbygdsboende og for tilreisende. Engerdal kommune har faktisk størst tetthet av jegere i forhold til folketall av alle landets kommuner. Elgjakta og rypejakt er for mange årets høydepunkt.

Hund med rype Destinasjon Femund Engerdal  Årlig skytes det ca. 200 elg. Kommunen har en svakt økende elgbestand, og det er en målsetting for de nærmeste år å redusere bestanden en del. I figuren nedenfor kan du se utviklingen i elgbestanden siden 1971 og frem til i dag. Småviltjakta er også viktig i denne fjellkommunen. I samarbeid med Høgskolen i Hedmark, foretas det årlig takseringer av rypebestanden. Harejakt er populært, både på grunn av jevnt gode bestander av hare og at det er lite ulv i kommunen. Kommunen har mindre bestander av bever og rådyr, og det felles årlig i gjennomsnitt ca. 20-30 rådyr og bever.


Statsallmenningen i Engerdal dekker et område på 1,8 mill. da. På allmenningen finner du store variasjoner i terrengtyper, og det er godt egnede områder for alle typer småviltjakt. Ca. 400 000 da. ligger over tregrensen.
I Engerdal har vi to typer jakt: Småviltjakt og Storviltjakt. Det er fjellstyret i Engerdal som administrerer jakta på Statsallmenningen. Det er også mulig å jakt på de private område som befinner seg i den sørlige delen av kommunen. Her er det Engerdal fjellstyre og Engerdal jakt- og fiskeadministrasjon som administrerer.
 

Småviltjakt 

Statsallmenningen

Hva kan jaktes på?
Hare, and, due, rype, tiur, orrhane.
 
Hvem kan jakte?
Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan søke om småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal. Den som skal utøve jakt må være registrert i Det Norske Jegerregister og inneha gyldig jegeravgift. Kvittering skal medbringes under jakta.
 
 
Nyhet! Nå kan du kjøpe jaktkort over internett gjennom friluftsportalen www.inatur.no. Ved å søke deg frem til Engerdal/småviltjakt kan du med noen tastetrykk kjøpe jaktkort og kart over området ved bruk av bankkort. Kvitteringen med jaktkortet skrives ut på egen skriver, og det er bare å dra på jakttur!! Lenken finner du på høyre side.
 
Diverse bestemmelser:
For september jakt kreves bevis som ikke er eldre enn 2 år på at hundene er saurene. I natur vernede områder gjelder spesielle regler. Disse er trykket på jaktkortene.
Småviltkortene gir også rett til jakt på rev, mår, mink, røyskatt, Ravn, kråke, måke og skjære i det tidsrom kortet gjelder. Ved søknad til fjellstyret, kan eget rovviltkort for utenbygdsboende utstedes. Kortet er gratis og gir rett til jakt/fangst av ovennevnte rovviltarter i henhold til gjeldende jakttidsrammer.
 
Trening av fuglehunder:
Det vil bli solgt treningskort fra 21.08 og periodekortet varer til 31.03. Pris per dag er kr. 60,- og periodekort kr. 350,-. I følgende områder er det ikke tillatt med fuglehund trening for utenbygdsboende: Sollerøya i Femund, Elgå Reinbeitedistrikts område (alt areal øst for Femund og nord for Drevsjø), Kvisleflået Naturreservat, Gloføken sør til Gjotbekken på Stormyra, samt Rømundfjellet i Søre-Elvdal. Alle hunder må ha sauerenhetsbevis som ikke eldre enn 2 år. Reglene står bak på treningskortet. Treningskort for statsallmenningen og viltstellområde I fås kjøpt hos fjellstyret.

Søknadsfrist, kortsalg mv.
For kvotebegrenset småviltjakt, f.eks. ved jakt i september, er søknadsfristen 1. april. I perioder med fritt kortsalg er det ikke nødvendig å søke på forhånd. Da kan Jaktkort kjøpes direkte fra fjellstyret eller hos mange butikker/turistbedrifter på statsallmenningen. Gyldig jegeravgiftskort må medbringes.
Jakt med hund
Prisen på jaktkort er den samme for jakt med og uten hund. På allmenningen kan det ved jaktas start fortsatt ferdes beitende sau ute i terrenget, og for september jakt kreves det bevis som ikke er eldre enn 2 år på at hundene er saurene. Øst for Femund er det tamreinområde og jegerne bes ta hensyn til dette. I Elgå Reinbeitedistrikt er det kun tillatt å jakte hare med hund som er klovdyrrein.

Fredningsbestemmelser:
Røy og orrhøne er fredet over hele statsallmenningen.
I disse områdene er all småviltjakt forbudt:
Sollerøya i Femund
Gutulia Nasjonalpark
Galtsjøen Naturreservat
Disse områdene har begrenset jakt:
På Kvisleflået Naturreservat er det kun tillatt jakt på hare og rype.
I Femundsmarka Nasjonalpark er det tillatt jakt på tiur, orrhane, rype, hare, rødrev og mink.
Jaktkortet gjelder ikke for Sylens private område og privat område sør i kommunen.
 
Spørsmål i forbindelse med småviltjakt eller trening kan rettes til Engerdal Fjellstyrets kontor på Drevsjø, tlf. 62 45 91 77, hverdager mellom 08.00 og 15.30. Eller du kan klikke deg inn på deres hjemmeside her.

Engerdal grunneierforening for jakt og fiske – Engerdal Østfjell - Kvitvola.
Jaktkort på fugl og hare selges hos Hilda Femundsenden tlf97721181.

For utenbygdsboende er det for rype/skogsfugljakt trekning av jaktkort etter søknad ca. 1. juni.
Søknad om fuglejakt sendes foreninga V/Hilda Femundsenden, 2440 Engerdal.

Viltstellområde I – Lillerøåsen.

Småviltjakta på Viltstellområde I skal fra 2013 administreres av Engerdal Fjellstyre i en tre år lang prøveperiode. Antallet jaktkort (rype/skogsfugl), lengde på jakta, kvoter med mer er avhengig av takseringsresultater, og info om dette finnes på www.engerdal-fjellstyre.no
For utenbygdsboende er jaktkort som blir lagt ut på direktesalg å finne via Viltstellområdets tilbudsside på www.inatur.no, dato for åpning av salg vil bli annonsert på www.engerdal-fjellstyre.no

Søknad om fuglejakt for innenbygdsboende og grunneiere sendes elektronisk på www.engerdal-fjellstyre.no med frist 1. April.
For 2013 er det 70 jaktkort for rype/skogsfugl som skal fordeles på 3 perioder fra 10-21 september, og fordeles på grunneiere, innenbygdsboende og utenbygdsboende.
Harejaktkort er å både for innen og utenbygdsboende å få kjøpt på viltstellområdets tilbudsside på www.inatur.no eller ved å kontakte Fjellstyret
 
 
 
STORVILTJAKT
statsallmenningen
Årlig felles det godt over 100 elger på statsallmenningen På Statsallmenningen er det 31 elgjaktfelt. Hvert fjerde år er det trekning av elgrettene. 90% av elgrettene er forbeholdt innenbygds jaktlag det vil si jaktlag hvor jaktleder og over 50% av jegerne er innenbygdsboende. 3 jaktfelt er forbeholdt utenbygdsboende. Disse søkes det på og fordelingen foretas ved loddtrekning. Elgjaktretten blir tildelt for 4 år. Det ble foretatt trekning i 2010 så neste søknadsrunde vil være på våren i 2014. Du kan lese mer om storviltjakta på fjellstyrets sine hjemmesider.
 

Viltstellområde I

På viltstellområde 1 er det to av seks retter som lyses ut. De andre er privat grunn og jaktes på av grunneiere. Jakta settes bort på fireårsperioder. 2013 er siste år i inneværende periode.
 
Jakta administreres som er prøveperiode på tre år (2013-2015) av Engerdal Fjellstyre.
Jaktlag med til og med åtte innenbygds jegere prioriteres. Ved likhet prioriteres det laget som hadde retten siste fireårsperiode.
Spørsmål kan rettes:
Viltstellområde I:  Fjellstyret


 
Engerdal grunneierforening for jakt og fiske (Tidligere Viltstellområde II)

Grunneierforeninga for jakt og fiske er "paraply" organisasjon for grunneiernes rettigheter. Denne lager regler for jakta. Foreninga søker om fellingstillatelse for alle konstellasjoner, inngår avtale om kontroll veiing, har ansvaret for nødvendige driftsplaner, salg av småviltkort, og fordeler antall elger å konstellasjonene.
Foreninga består av tre elgjakt - konstellasjoner. Den tredje: ”kommunekonstellasjonen” leier ut 4 terreng. Her har grunneiere som har sin grunn i denne konstellasjonen førsterett til å leie terreng. Dersom det ikke er grunneierlag som søker på feltene leies disse ut til andre interesserte.(Nå i denne utleieperioden til og med 2013) er det ikke grunneierlag på to av feltene.

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 40 02 49 03
Til toppen