Fritidskasse

Fritidskassa er et lavterskeltilbud og en tilskuddsordning for barn og unge mellom 6 og 24 år, med formål om å bidra til at alle skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter som idrett, korps, speider m.m., uten at økonomi skal være et hinder. 

Engerdal kommune har fått tilskudd fra Bufdir til fritidskassa gjennom stønadsordningen «Tilskudd for inkludering av barn og unge».

Hvilke kostnader kan det søkes støtte til?

Det kan søkes midler til å dekke deltakeravgifter, medlemskontingent, treningsavgifter og utstyr til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Andre kostnader forbundet med fritidsaktivitet kan også i enkelte tilfeller vurderes.

 

Hvem kan søke

Foreldre/foresatte til barn og unge i målgruppa kan søke.

Ungdom mellom 18-24 år kan søke på vegne av seg selv.

Ønsker du ikke å søke selv kan foresatte be en organisasjon om å søke tilskudd på vegne av barnet og familien. De må ta kontakt med den organisasjonen de ønsker å bli med i, hvis de ikke allerede er med.  NAV, helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier, flyktningkonsulent, barneverntjenesten og ansatte ved Engerdal mottak kan også søke på vegne av barnet/ungdommen.

 

Kriterier for søknad

Fritidskassen organiseres i samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.

Det stilles ingen krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller lignende. For å være stønadsberettiget må søker bekrefte at behovet for støtte er til stede. Vurderingen baseres på tillit mellom voksne med et felles mål om inkludering av barn og unge.

Søker må ha gode rutiner for å ivareta personvernet til barn og unge som deltar i tiltaket, og for å følge opp uønskede hendelser.

For fullstendige retningslinjer for tilskuddsordningen, se her (PDF, 127 kB)

 

Tildeling

Ordningen organiseres av en tildelingsgruppe som består av daglig leder hos Engerdal Frivilligsentral, representant fra NAV Engerdal og koordinator for forebyggende arbeid for barn og unge. Tilskudd tildeles fortløpende, men det oppfordres til å søke tilskudd i god tid.

 

Søknadsskjema finner du her

 

Spørsmål om ordningen rettes til:

Wenche Kjølvang Holdbak, tlf: 400 24 920

Hege Bergersen, tlf: 400 24 908

Ingunn Sømåen, tlf: 479 73 020

Til toppen