Ungdomsråd

Ungdomsrådet ​skal bidra med å fremme ungdommens interesser i deres nærmiljø, styrke og hjelpe ungdom overfor beslutningsprosessene i kommunen og være høringsorgan for kommunen i saker som berører de unge.

De faste oppgavene til ungdomsrådet er:

  • å påse at kommunens organer til enhver tid arbeider etter de unges prioriteringer i de saker som angår de unge
  • være med å arrangere UKM
  • ungdomsrådets leder evt. stedfortreder har anledning til å møte i kommunestyret med talerett i de sakene som på forhånd er behandlet i ungdomsrådet, eller andre saker som ellers angår dem 

 

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet
Navn Funksjon
Victor Leonard Edstrøm leder
Sandra Vesterheim Risbakken nestleder
Mona Granlund sekretær
Nicolai Thorbjørnsen medlem
Ann-Bodil Enger medlem
Ane Victoria Sorkmo medlem
Andrine Vestad Nesheim medlem
Henriette Amundsen medlem
Ingvild Ryen Søndmør medlem
Olav Nordsveen medlem

Kontakt oss

Bjarne Granli
Virksomhetsleder
E-post
Telefon +47 91 38 59 91
Til toppen