Ungdomsråd

Ungdomsrådet ​skal bidra med å fremme ungdommens interesser i deres nærmiljø, styrke og hjelpe ungdom overfor beslutningsprosessene i kommunen og være høringsorgan for kommunen i saker som berører de unge.

De faste oppgavene til ungdomsrådet er:

  • å påse at kommunens organer til enhver tid arbeider etter de unges prioriteringer i de saker som angår de unge
  • være med å arrangere UKM
  • ungdomsrådets leder evt. stedfortreder har anledning til å møte i kommunestyret med talerett i de sakene som på forhånd er behandlet i ungdomsrådet, eller andre saker som ellers angår dem 

Ungdomsråd for perioden oktober 2022 – oktober 2024:

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet
Navn Funksjon
Victor Leonard Edstrøm leder
Siri Risbakken medlem
Mona Granlund sekretær
Emma Valdal medlem
Ann-Bodil Enger medlem
Ane Victoria Sorkmo medlem
Andrine Vestad Nesheim medlem
Malak Nazar medlem
Ingvild Ryen Søndmør medlem

Ungdomsrådet ble valgt av kommunestyret i sak 26.10.2022.

Kontakt oss

Bjarne Granli
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 38 59 91
Til toppen