Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle elever i skolen får oppleve profesjonell kunst og kultur.

Hva er den kulturelle skolesekken?

Målet med den kulturelle skolesekken er at elevene skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturutrykk av alle slag. Skole får besøk av innslag som skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kultur, som for eksempel:

  • film
  • musikk
  • kulturarv
  • scenekunst
  • litteratur
  • visuell kunst

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

 

Målgruppe

Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
 

Samarbeidspartnere

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger de overordnede føringene. Tiltaket finansieres i hovedsak av spillemidler. I tillegg bidrar fylkeskommunen, kommunen og kulturinstitusjoner. Midler til regionale og lokale tiltak forvaltes av fylkeskommunen.

Kontakt oss

Bjarne Granli
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 38 59 91
Til toppen