Trenger du miljøarbeider?

Har du en funksjonsnedsettelse og har behov for opplæring, praktisk bistand eller helsehjelp for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om miljøarbeidertjenester.

Hva er en miljøarbeidertjenesten?

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming.
Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.
 
Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester

Slik søker du

 

Søk om miljøarbeidertjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Kontakt oss

Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon +47 40 02 49 65
Til toppen