Sysselsetting - veien videre

Hva skjer etter endt skolegang? Her har vi prøvd å samle mest mulig informasjon til personer med utviklingshemming, pårørende og andre som trenger informasjon om hva som vil skje etter endt skolegang.

Hvordan gå frem?

Dette er en oversikt over hvordan gå frem etter endt videregående skole for å komme i arbeid eller aktivitet.

Hvilke sysselsetting og aktivitetsmuligheter finnes etter endt videregående skole og hvordan søker man seg dit?
1.  VTO/VTA PLASSER

Du søker /kontakter NAV i forhold til VTA og VTO.

Du søker /henvender deg til  kommunen om tilbud:

 • VTA=Varig tilrettelagt arbeid
 • VTO= Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift

Hva kan NAV tilby?

Personer med utviklingshemming, som kan og ønsker å arbeide, kan gjenoppta kontakt med NAV. Da har de rett til å delta i utarbeidelsen av en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitetsplan). Hvis det viser seg nødvendig og hensiktsmessig kan de få plass på et arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsmarkedstiltakene har som formål å bedre arbeidssøkers mulighet til å skaffe eller beholde arbeid. Tiltakene kan også brukes for å gi et meningsfullt arbeid til personer som har vanskeligheter med å få arbeid på ordinære lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsmarkedstiltakene er ikke en rettighet og tildeles av de lokale NAV-kontorene.

Av tidsubegrensede tiltak er varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA), varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO) og varig lønnstilskudd blant de tiltaksvariantene som egner seg mest for denne målgruppen.

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO) og varig lønnstilskudd gjennomføres i ordinære bedrifter.

Hvis du vet om en bedrift som er villig til å opprette en VTO plass for deg, eventuelt ansette deg med varig lønnstilskudd, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for nærmere informasjon og vurdering.

Ønsker du å arbeide?  

Du kan henvende deg til ditt NAV kontor ved å ringe NAV kontaktsenter tlf 55 55 33 33. All nødvendig informasjon finnes også på NAV sin nettside www.nav.no

Varigtilrettelagt arbeid (VTA)

Gjennom dette tilbudet får du:

 • Et varig arbeidstilbud med arbeidsoppgaver i en skjermet virksomhet som passer deg
 • Varierte arbeids- og utviklingsoppgaver
 • Hjelp til å finne dine muligheter
 • Bonuslønnsordning
 • Opplæring og veiledning
 • Individuell tilpassing
 • Et sosialt fellesskap
 • Bistand til å komme i annet arbeid i det ordinære arbeidsliv hvis det er ønskelig og mulig
 • Tett oppfølging og samarbeid med andre som er involvert i ditt liv

Annen info vedrørende VTA tiltaket:

 • Varig tilrettelagt arbeid tilbys i ett begrenset omfang, ut fra hvor mange tiltaksplasser NAV regionen har budsjett og avtale om.
 • Personer som får plass i tiltaket må kunne nyttiggjøre seg det arbeidstilbudet som tilbys, og fokus er arbeid.
 • Arbeidsoppgavene som tilbys den enkelte deltaker evalueres og tilpasses kontinuerlig.
 • Man må kunne jobbe selvstendig og i gruppe med tilrettelegging for å kunne få plass, man bør kunne jobbe minst 50 %.
 • Ved høyt fravær i tiltaket vil det bli foretatt vurdering av overgang til annen stillingsandel eller utskriving.
 • For å søke VTA må vedkommende ha fått innvilget ufør eller få dette i nær fremtid.

Tilbydere av VTA i Engerdal er:

 • TEPAS

Kontakt oss

Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon +47 40 02 49 65
Til toppen