Individuell plan (IP)

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet en koordinator og individuell plan hvis du selv ønsker det. En individuell plan hjelper deg å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen.

Individuell plan (IP)

Kontakt oss

Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 40 02 49 65
Til toppen