BPA

BPA skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Ordningen er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Ordningen er først og fremst tiltenkt tjenestemottakere som kan utøve arbeidslederrollen selv.

BPA

Kontakt oss

Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 40 02 49 65
Til toppen