Tilsyn etter skoletid

Elever som ikke kan være alene før og etter skoletid, på planleggingsdager og i ferier kan søke om tilsyn fra 8. trinn til og med videregående skole.

Hvem kan søke?

Barn og unge med funksjonsnedsettelser som har utvidet rett til SFO i grunnskolen kan søke om tilsyn videre fra 8. trinn.

Slik søker du
For å søke om tilsyn etter skoletid bruker du søknadsskjemaet under. Beskriv så detaljert hvilke dager og tidspunkt søknaden gjelder for, da det er viktig for vår planlegging av tilsynet.

Søk om tilsyn - har vi noe skjema?

Søknaden blir sendt til Tildeling og koordinering og behandlet fortløpende.

Kontakt oss

Lise Nordli Risbakken
Rektor
E-post
Telefon 61 02 12 10
Til toppen