Søk om verge

For noen unge med særskilte behov kan det være aktuelt med verge etter fylte 18 år. Det er i så fall lurt å tenke på dette i god tid før 18 årsdagen.

Hvem kan få verge?

Vergemål er et hjelpetiltak for personer som på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp til å ta vare på økonomien sin eller rettighetene sine.

Hva gjør en verge?

En verge kan hjelpe deg med gjøremål du ikke greier selv, slik at du kan greie deg på lik linje som andre. Vergens oppgaver tilpasses dine behov.

Søk om verge

Informasjon og søknadsskjema finner du ved å besøke vergemålsportalen, her:

Vergemålsportalen

Vi kan hjelpe deg med informasjon og å avklare behovet for verge. Vi veileder deg også i søknadsprosessen til Statsforvalteren om opprettelse av verge.

Kontakt oss

Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 40 02 49 65
Til toppen