Avlastning for barn 0-18 år

Tildeles som pårørendestøtte for de som har langvarige og særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det kan være barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, atferdsvansker eller psykiske lidelser.

Avlastning gis på timebasis i hjemmet ved at en godkjent avlaster kommer hjem til familien og er sammen med barnet der. Det kan også gis avlastning utenfor hjemmet hos en godkjent avlastningsfamilie eller som døgnavlastning i bemannet barnebolig. 

Avlastning er en tjeneste som skal redusere belastningen av krevende omsorgsarbeid utover det som anses som vanlige omsorgsoppgaver som foreldre, og gi deg rett til nødvendig fritid. Kommunen legger i sin vurdering vekt på om omsorgsarbeidet er av en slik art at det er særlig fysisk eller psykisk belastende. Det kan eksempelvis være barn og unge som utagerer, som trenger hjelp med forflytning og omsorgsarbeid som pågår på natten og gir avbrudd i nattesøvnen. 

Avlastning er gratis. Det innebærer også at transport til og fra avlastning skal være gratis. Aktiviteter som knyttes til avlastningen må dekkes av de som får tjenesten.

Hvordan søke? Ta kontakt med kommunen, saksbehandlere for helsetjenester. De vil gi deg veiledning for prosessen videre. Kommunen vil innhente de nødvendige opplysninger for å kunne fatte et vedtak. Vedtak skal normalt fattes innen 1 måned fra søknadsdato. 

Søknadsskjema
 

Informasjon finnes også på Helse Norge sine hjemmesider

Kontakt oss

Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 40 02 49 65
Til toppen