Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Rusomsorg

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med rusmedarbeider i kommunen.

Har du et rusproblem, eller er bekymret for noen du tror kan ha et rusproblem? Sliter du med rusproblematikk på en slik måte at det går ut over aktiviteter i hverdagen, kan du ha rett til helsehjelp.
Hjelpen kan foregå i hjemmet eller ditt nærmiljø. Du kan få hjelp til å etablere kontakt og samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.
Du kan starte med å rådføre deg med fastlegen din, eller kontakte psykiatrisk sykepleier i kommunen på telefon 400 249 33.
 

 

Rusomsorg

Kontakt oss

Lene Cecilie Lillesu
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 400 24 933
Til toppen