Rusomsorg

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med rusmedarbeider i kommunen.

Har du et rusproblem, eller er bekymret for noen du tror kan ha et rusproblem? Sliter du med rusproblematikk på en slik måte at det går ut over aktiviteter i hverdagen, kan du ha rett til helsehjelp.
Hjelpen kan foregå i hjemmet eller ditt nærmiljø. Du kan få hjelp til å etablere kontakt og samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.
Du kan starte med å rådføre deg med fastlegen din, eller kontakte psykiatrisk sykepleier i kommunen på telefon 400 249 33.
 

 

Rusomsorg

Kontakt oss

Lene Cecilie Lillestu
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 40 02 49 33
Til toppen