Psykisk helse

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Psykisk helsearbeid er både et kunnskaps- og et praksisfelt, og det omfatter også arbeid på systemnivå som forebygging av psykiske lidelser og opplysningsarbeid blant befolkningen. 

Psykisk helse handler om hvordan vi har det. Både på godt og vondt. Arbeid med psykisk helse handler like mye om å forebygge psykisk sykdom som å behandle den. Psykiatrisk sykepleier kan brukes til det meste; både forebyggende og helsefremmende arbeid, samt behandling. Psykiske vansker og lidelser kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen. Hvordan problemene viser seg, varierer fra person til person, avhengig av livssituasjon og omfanget av problemet. Målsettingen med psykisk helsearbeid er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske vansker og lidelser. Samt fremme god psykisk helse og forebygge psykiske lidelser hos befolkningen. Det psykiatriske helsetjenestes innhold vil være ut fra den enkeltes behov, slik at du vil først få tilbud om en vurderingssamtale for å kartlegge dine behov for tjenester. 

Psykisk helsetilbud i Engerdal kommune

Den psykiske helsetjenesten i Engerdal består av en psykiatrisk sykepleier: Lene Cecilie Lillestu, hun har kontor på Engerdal Helsesenter. Den psykiske helsetjenesten har åpningstid 8.00-15.30 hverdager. Tjenesten er åpen for alle som har behov for det, har taushetsplikt, og er gratis. Nøl ikke med å ta kontakt. Man trenger ikke henvisning fra lege. Men lege og andre offentlig etater kan henvise for deg. Du kan når som helst ta kontakt med Lene Cecilie Lillestu på telefon, sms eller epost. Lene kan treffes på mobil: 400 24 933, eller på epost: lcl@engerdal.kommune.no 
I tillegg til dette har Engerdal kommune tilbud om digital psykolog via lifekeys.no. Her kan man ha samtaler med psykolog over telefon eller videosamtaler. Psykiatrisk sykepleier eller lege kan henvise til digital psykolog.
Hvis du opplever psykiske kriser, som selvmordstanker, psykose og/eller forvirring, skal du ringe legevakten på telefon 116 117.

Hvem jobber med psykisk helse i Engerdal kommune?


Det er jeg: Lene Cecilie Lillestu, bosatt i Engerdal. Utdannet sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser, samt utdannet kognitiv terapeut. Jobben med psykisk helse handler like mye om forebygging av psykiske lidelser samt å fremme god psykisk helse i befolkningen, som å behandle psykisk sykdom i seg selv. Jeg håper befolkningen kan bruke meg for det jeg er verdt, både som samtalepartner, medmenneske, terapeut og behandler. 
 

Psykisk helse

Kontakt oss

Lene Cecilie Lillestu
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 40 02 49 33
Til toppen