Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) døgnenhet

Formålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at opioidavhengige skal få økt livskvalitet og at du får bistand til å endre livssituasjonen din gjennom bedring av ditt optimale mestrings- og funksjonsnivå. 

Formålet er også å redusere skadene av opioidavhengigheten og faren for overdosedødsfall.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er ett av flere behandlingstilbud for opioid avhengighet. Som navnet tilsier, er LAR et rehabiliteringstilbud støttet av behandling med et legemiddel -  et opioid.

Lege må henvise deg til TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) som ligger innunder spesialisthelsetjenesten hvis du har behov for dette.

Kontakt oss

Lene Cecilie Lillestu
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 40 02 49 33
Til toppen