DPS

DPS Tynset har poliklinisk og ambulante tjenester, dag- og døgntilbud til pasienter med psykiske lidelser som har behov for utredning og behandling over kortere eller lengre tid.

Enheten har tilbud til kommunene Stor-Elvdal, Alvdal, Engerdal, Rendalen, Tynset, Folldal, Os, Tolga, Røros og Holtålen. Har du behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten må lege henvise deg dit.

Kontakt oss

Lene Cecilie Lillestu
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 40 02 49 33
Til toppen