Kreftomsorg

Kreftkontakt er et tilbud for alle som har en kreftdiagnose eller har gått gjennom kreftbehandling og ønsker oppfølging i form av samtaler, mer informasjon eller annet det måtte være ønske om.

pixabay Kreftkontakten kan også bistå med kontakt med andre tjenester i kommunen eller med spesialisthelsetjenesten.

Kreftkontakten jobber turnus 100% og har derfor ingen faste arbeidsdager på dagtid. Send en melding/e-post/ring på nevnte nummer, så vil du blir kontaktet ved første anledning.

Kreftkontakt Engerdal Kommune

Line Rønes, ferdig utdannet kreftsykepleier våren 2021
Telefon: 95 18 72 13
E-post: line.rones@engerdal.kommune.no

Det er også mulig å kontakte fagsykepleier i hjemmesykepleien dersom det er forhold som gjør at det er et godt alternativ. Fagsykepleier jobber 50% administrativt og 50% i turnus i hjemmesykepleien.

Kontaktinformasjon:

Britt Spånberg, fagsykepleier

Telefon 400 24 952

Britt.Spanberg@engerdal.kommune.no

Kontakt oss

Line Rønes
E-post
Telefon 62 45 86 00
Britt Spånberg
Fagsykepleier i hjemmetjenesten og leder av hukommelsesteam
E-post
Telefon 40 02 49 52
Til toppen