Jordmortjeneste

 • Svangerskapsomsorgen i Engerdal kommune er et gratis tilbud til alle gravide, og bygger på et    samarbeid mellom lege og jordmor. 
 • Den kommunale jordmortjenesten har kontor i Futveien 8, samlokalisert med legetjeneste og kommunens helsestasjon. 
 • Du kan bestille time hos jordmor på telefon 62458600.
 • Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-15.00. Jordmor har arbeidstid annenhver torsdag.  

Hva kan jordmoren hjelpe med?

 • Tilby samtale og veiledning i planleggingsfase 
 • Sikre den gravide og fosterets helse ved oppfølging i svangerskapet
 • Forebyggende veiledning og rådgiving
 • Informasjon om foreldrerollen
 • Ammeveiledning
 • Prevensjonsveiledning
 • Eventuelt hjemmebesøk etter fødselen utføres av helsesykepleier 
 • Samtale etter fødselen

Målet for svangerskapsomsorgen 

 

 • Å gi oppfølging og veiledning i svangerskapet, og medvirke til at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte
 • Forberedelse til foreldrerollen


Mamma Mia 


Mamma Mia er et kunnskapsbasert selvhjelpsprogram for deg som er gravid fra om med svangerskapsuke 21 til etter fødselen. Programmet er laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødsel, samt gi deg best mulig kunnskap, trygghet og støtte under graviditeten og som nybakt mamma. Programmet er basert på forskning og klinisk erfaring innen spebarns psykiske helse, og tilbyr kvalitetssikret informasjon som er faglig forankret.

 
Hvordan fungerer det?
Mamma Mia følger deg fra svangerskapsuke 22 og frem til barnet ditt er 6 mnd. Det er laget for å gi deg riktig informasjon til riktig tid. Det er derfor viktig at du ikke melder deg på før du er i svangerskapsuke 21, og innen utgangen av uke 25. 
Du melder deg på ved å oppgi e-postadresse, og programmet vil kontakte deg påfølgende mandag. Hver bolk ta om lag 10-15 minutter. 
Mamma Mia er laget av Changetech AS i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse sør og øst (RBUP). Norske kvinners sanitetsforening eier og har gjennom flere år støttet utviklingen av programmet økonomisk med midler fra Scheiblers Stiftelse og egne fond. 


Gå til det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia her

Andre nyttige nettsider


Ammehjelp
10 smarte tips til småbarnsforeldre 
Trygg mammamedisin 
FHI – Svangerskap og fødsel 
Matportalen
Helsedirektoratet  
Kjenn liv 
NAV familie 
Råd og informasjon til gravide og ammende vedrørende covid-19 

 

Kontaktinformasjon
Engerdal legesenter tlf. 62458600
Kine Vestad, leder Forebyggende rehabilitering, 400 24 953
 

Til toppen