Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier og noen ganger også skolelege, fysioterapeut og psykolog. De sin jobber der har taushetsplikt.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

Skolehelsetjenesten skal bidra til god helse blant barn og unge, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen.

Skolehelsetjenesten er et tilbud for barn og ungdom mellom 5 og 20 år. I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten

 • skolestartundersøkelse (i 1. trinn på barneskolen)
 • undervisning i grupper og klasser om blant annet fysisk, psykisk og seksuell helse
 • helsesamtale i 8. trinn.

Drop-in

Du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten, og det er bare å møte opp (såkalt drop-in). Du trenger heller ikke tillatelse fra foreldrene dine for å prate med helsesykepleier på skolen. Går du til helsesykepleier på skolen, kan det være lurt å få bekreftelse på at du har vært hos han eller henne, slik at du ikke får ugyldig fravær. For å finne ut når helsesykepleier er på skolen, spør læreren din eller se oppslag på informasjonstavle eller helsesykepleiers dør.

Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på, og ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson. Du kan få råd og veiledning om blant annet:

 • kropp og helse
 • pubertet
 • kjærlighet
 • legning
 • kjønnsidentitet
 • vennskap
 • problemer med venner eller familie
 • vanskelige tanker
 • følelser
 • bekymringer

Noen ganger trenger man hjelp. Da kan skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med f.eks fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

Helsepersonell har taushetsplikt

Ansatte i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om.

Hvis du er 12 år

Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldre dine ikke kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

Hvis du er 16 år

Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke. Noen ganger vil helsepersonellet kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt, i slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine.

Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme.

Kontakt skolens helsesykepleier

Se i kontaktinformasjon nederst. OBS! Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Vaksinering av elever

Vaksinering av 2. trinn skjer på helsestasjonen og foresatt er med. Vaksinering av 6., 7. og 10. trinn skjer på skolene.

Se vaksinasjonsprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Kontakt oss

Carina Blestad
Sykepleier helsetasjon
E-post
Telefon 48 99 11 91
Mobil 48 99 11 91
Til toppen