Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjonstjenesten for barn 0 - 5 år er et gratis tilbud for barn og foreldre for den kommunen du bor i.  På helsestasjonen kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt.

Kontakt med helsesykepleier

Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere hver måned i barnets første leveår. Deretter årlig frem til skolestart.

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelser for å se utviklingen de første tre leveårene.

Bestill time


Ring helsestasjonen på telefon 48 99 11 91 for å bestille time hos vår helsesykepleier.

Hva er helsestasjon 0-5 år?

Helsestasjon 0–5 år er for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 14 konsultasjoner på helsestasjonen. Det avtales ny konsultasjon for barnet fra gang til gang, eller dere blir kalt inn på telefon (sms). Loven gir barnet ditt rett til helsekontroller. Som forelder har du en plikt til å sørge for at barnet får sine helsekontroller. Oppfølgingen dere tilbys på helsestasjonen bidrar til at barnet får sine rettigheter oppfylt.

Er barnet ditt sykt?

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Om barnet er syk dagen du har time, ring oss, så avtaler vi en ny tid. Har du behov for legehjelp, ta kontakt med fastlegen din.

Bytte helsestasjon eller helsesykepleier

I utgangspunktet går du til helsestasjonen der du bor, men du kan gå til en annen helsestasjon eller fastlegen din hvis du ønsker det.

Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet til en annen kommune eller et annet land.

Reisevaksiner - les mer her

Les mer om helsestasjon og hva som skjer hos Helsedirektoratet sine sider.

Kontakt oss

Carina Blestad
Sykepleier helsetasjon
E-post
Telefon 48 99 11 91
Mobil 48 99 11 91
Til toppen