Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her     Status koronavaksinering

Kommunal fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell. Fysioterapeuttittelen er en beskyttet yrkestittel hjemlet i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven). 

Fysioterapi er en del av vårt kommunale helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg. Fysioterapeuter undersøker, behandler, veileder og gir opptrening. Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen.

Man trenger ikke henvisning fra lege for å få time hos Fysioterapeut.

 

Kommunal Fysioterapeut: Preben Løvli

Tlf: 48995221

E-post: prlo@engerdal.kommune.no

Arbeider med målgruppene:

  • Rehabilitering i hjemmet.
  • Hverdagsmestring.
  • Beboere på institusjon.
  • Habilitering ved skolehelsetjenesten og helsestasjonen.
  • Hjelpemiddelformidling.

Kontakt oss

Preben A. Løvlie
Fysioterapeut
E-post
Telefon 489 95 221
Til toppen