Mistanke om demens?

Har du mistanke om at du eller noen av dine kan ha demens, ta kontakt med din fastlege. Kom tidlig i gang med utredning!

Mange som tror de har symptomer på demens, nøler med å ta kontakt med lege. Men jo tidligere prosessen settes i gang, desto bedre behandling og oppfølging kan du få. Det er også viktig å utelukke andre sykdommer. Mange tilstander kan gi demensliknende symptomer.

Utredning
Utredningen starter hos fastlegen, gjerne med pårørende til stede. Fastlegen bestemmer om han/hun selv skal sette i gang en demensutredning, gjerne i samarbeid med kommunens demensteam (hukommelsesteam), eller om pasienten bør henvises til spesialisthelsetjenesten for utvidet utredning.

Fastlegen innhenter sykehistorie, undersøker pasienten, tar blodprøver og henviser til MR eller CT av hodet.

Hvis pasienten samtykker til det, henvises hun/han til kommunens demensteam. Fastlegen sender henvisning om basal demensutredning til Tildeling og koordinering i kommunen via e-link.

Demensteamet besøker gjerne pasienten hjemme. De snakker både med pasienten og en pårørende, tester pasientens hukommelse og andre kognitive funksjoner og kartlegger hvordan hun/han fungerer i dagliglivet.

Sammen med pårørende fyller teamet ut spørreskjemaer om pasientens kognitive funksjon og endring i denne, om mestring av dagliglivets aktiviteter, om adferdsmessige og psykologiske symptomer og om pårørendes egen situasjon.

Tilstander som utredes av spesialisthelsetjenesten:

  • Personen er under 65 år
  • Personer med rask sykdomsutvikling
  • Personer som har store utfordringer knyttet til atferd
  • Personer med utviklingshemming

Henvisning til spesialisthelsetjenensten gjøres av fastlegen.

Kontakt oss

Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 40 02 49 65
Kristin Opgård
Leder institusjon
E-post
Telefon 40 02 49 16
Britt Spånberg
Fagsykepleier i hjemmetjenesten og leder av hukommelsesteam
E-post
Telefon 40 02 49 52
Til toppen