Demensomsorg i Engerdal

Kjenner du noen som glemmer?

Kjenner du noen som opplever noe av følgende: 

  •   Glemmer nylige hendelser.
  •   Gjentar historier.
  •   Forvirret i forhold til tid og sted.
  •   Problemer med å kjenne igjen folk.
  •   Glemmer innlærte ferdigheter.
  •   Personlighetsforandringer, f.eks. mistenksomhet.
  •   Svekket dømmekraft.
  •   Problemer med å klare seg i hverdagen.
  •   Problemer med å finne de riktige ordene.
  •   Tiltaksløshet, tilbaketrekking.

Hvis en mistenker en demenssykdom, er det viktig med utredning, slik at man kan utelukke eventuelle andre årsaker til symptomene. Det er viktig med tidlig diagnostisering for å kunne iverksette relevante tiltak til riktig tid. Tiltakene kan fremme mestring av sykdommen og gjøre hverdagen lettere for den enkelte og dennes pårørende.

Legen gjøre utredningen og henviser til meg/hukommelsesteamet-

eller spesialisttjenesten.

 

I Engerdal kommunes hukommelsesesteam er følgende mer:

Hukommelsesteam

Hukommelsesteam
Medlem Funksjon E-postadresse
Britt Spånberg Fagsykepleier i hjemmetjenesten og leder i hukommelsesteamet britt.spanberg@engerdal.kommune.no
Ilona Phliadiene Lege, og meg ilona.phliadiene@engerdal.kommune.no
Julianne Lidahl Medlem og ergoterapeut julianne.lidahl@engerdal.kommune.no
Sandra Jakobsson Sjøvold Medlem og spesialhjelpepleier sandra.jakobsson@engerdal.kommune.no
Synnøve Rønes Medlem og spesialhjelpepleier synnove.rones@engerdal.kommune.no
Åse Kjølvang Medlem og sykepleier ase.kjolvang@engerdal.kommune.no

Kontakt oss

Julianne Lidahl
Ergoterapeut
E-post
Telefon 40 02 49 21
Til toppen