Demensomsorg i Engerdal

Kjenner du noen som glemmer?

Kjenner du noen som opplever noe av følgende: 

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirret i forhold til tid og sted
 • Problemer med å kjenne igjen folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Personlighetsforandringer, f.eks. mistenksomhet
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg i hverdagen
 • Problemer med å finne de riktige ordene
 • Tiltaksløshet, tilbaketrekking

Hvis en mistenker en demenssykdom, er det viktig med utredning, slik at man kan utelukke eventuelle andre årsaker til symptomene. Det er viktig med tidlig diagnostisering for å kunne iverksette relevante tiltak til riktig tid. Tiltakene kan fremme mestring av sykdommen og gjøre hverdagen lettere for den enkelte og dennes pårørende.

Legen gjøre utredningen og henviser til meg/hukommelsesteamet eller spesialisttjenesten.

Hukommelsesteam

Helse og velferd Engerdal tilbyr tjenesten hukommelsesteam, med mål for tjenesten «Ingen skal møte demens alene».

Teamet omfatter kommunelege, sykepleier, ergoterapeut, spesialhelsefagarbeidere og fagsykepleier.

Teamet jobber tverrfaglig og kan bidra med:

 • Kartlegging av funksjon, ressurser, begrensninger og hjelpebehov
 • Informasjon om sykdommen, lover og rettigheter - informasjon om ulike tilbud som finnes i kommunen (avlastning, dagtilbud, førerkortvurdering, hjelpemidler m.m.)
 • Gi råd/veiledning og støttesamtaler til personer med demens og/eller deres pårørende, slik at de kan føle seg trygge og ivaretatt
 • Vi kan ta hjemmebesøk for samtale og eventuelt kartlegging

Målet er også at de med demens skal klare seg så lenge som mulig i eget hjem. Teamet samarbeider også med SAMAKS (spesialisthelsetjenesten).

Vi ønsker at ingen skal få en demensdiagnose alene, og at vi kan ha noe oppfølging etter at diagnosen er satt.

Dette er et lavterskeltilbud, så hvem som helst kan ta kontakt med noen av oss - eller Julianne kan videreformidle kontakt til oss andre.

I Engerdal kommunes hukommelsesteam er følgende med:

Hukommelsesteam

Hukommelsesteam
Medlem Funksjon E-postadresse
Julianne Lidahl Ergoterapeut og leder i teamet julianne.lidahl@engerdal.kommune.no
Maud Nyhuus Lege maud.nyhuus@engerdal.kommune.no
Britt Spånberg Fagsykepleier og medlem britt.spanberg@engerdal.kommune.no
Sandra Jakobsson Sjøvold Spesialhjelpepleier og medlem sandra.jakobsson@engerdal.kommune.no
Synnøve Rønes Spesialhjelpepleier og medlem synnove.rones@engerdal.kommune.no
Åse Kjølvang Sykepleier og medlem ase.kjolvang@engerdal.kommune.no
Martine Lien Sykepleier og medlem martine.lien@engerdal.kommune.no
Jorid Sponberg Spesialhjelpepleier og medlem jorid.sponberg@engerdal.kommune.no

Tlf. til demenslinjen er: 23 12 00 40, mandag-fredag kl. 09-15.

Kontakt oss

Julianne Lidahl
Ergoterapeut
E-post
Telefon 40 02 49 21
Til toppen