Treningstilbud for eldre

Det er ukentlig fellestrening på institusjon og bemannet omsorgsbolig som holdes av kommunal fysioterapeut. 

På institusjon er dette gratis. I bemannet omsorgsbolig gjelder HELFO’s takster.

Se takstene hos helfo

Gågruppe på Drevsjø Engerdal kommune - Ingunn Sømåen   Engerdal frivilligsentral har varierte aktivitetstilbud for blant annet eldre. Se facebooksiden deres for oppdatert informasjon. 

Andre frivillige organisasjoner har også aktivitetstilbud. Blant annet Drevsjø sanitetsforening og Engerdal reumatikerforening.
 

Til toppen