Langtidsopphold

Langtidsopphold sykehjem tildeles personer som er i behov av heldøgns tilsyn og pleie av helsepersonell.

Langtidsopphold

 

Kontakt oss

Kristin Opgård
Leder institusjon
E-post
Telefon 40 02 49 16
Til toppen